"Τιτλος του επεισοδίου"
 Αυτό είναι κείμενο για να περιγράψει περιληπτικά το θέμα που αναπτύσσεται στο επεισόδιο.